Aktivitetskalender

Hvad Hvor og Hvornår sker det.

Generalforsamlingen i Kolt Hasselager Fællesråd bliver afholdt den 13 Marts kl 1900 i Hallens Cafeteria på Koltvej. Dagsorden og Regnskab bliver udsendt sammen med Girokort. Af Hensyn til Hans Tranberg, der står for traktementet, vil det være en god ide’ at fortælle bestyrelsen  hvor mange der kommer. helst en uge før.

 

Nyt Koltnyt

Fællesrådet har indledt et samarbejde med brugerrådet om et nyt blad for brugere af Koltcentret..Så derfor Velkommen til Koltnyt

Fællesrådet vil gerne udtrykke glæde over initiativet og støtter derfor gerne bladet.

Fællesrådets bestyrelse repræsenterer ca. 45 foreninger i lokalområdet eksempelvis Skoler, Institutioner, Bolig og grundejerforeninger, Idrætsforeninger, Brugerrådet, Borgerforening, Kombibibliotek, o.s.v.

Fællesrådet er områdets kontaktmulighed til Kommunen.

Aktiviteter i øjeblikket: Bering/ Bedervejen, Skolefusion,

 

Vi holder til huse i Kombibiblioteket.