Møde vedr. komuneplanen

Vi har den 29. november 2016 været til møde vedr. kommuneplanen.

Som noget nyt vil man indføje fællesrådenes beskrivelser af deres lokalområder. Sådan en har vi ikke endnu i Kolt-Hasselager.

Vi vil forøge at få en lavet i løbet af februar måned. Har du lyst til at deltage så send en mail til formand@kolthasselager.dk.

Interesserede vil blive indkaldt til et møde i begyndelsen af februar.

Læs referat fra mødet om kommuneplanen her: https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx