Proces for lokal udviklingsplan

Målet for denne proces er, at Kolt-Hasselager får en lokal udviklingsplan – en vision for, hvad vi som område gerne vil have mere og mindre af. Der er ikke tale om bestillingsseddel, men en vision for, hvad vi mener er væsentligt for en god udvikling i vores fælles område. Årsagen til, at vi skal have en lokal udviklingsplan er, at Aarhus Kommune kigger i den, når der laves overordnede planer for et område.

Kolt-Hasselager Fællesråd er paraplyorganisation for alle foreninger, institutioner, skole, erhverv i området. Enkelt-husstande kan også være medlem.

Bestyrelsen i Kolt-Hasselager Fællesråd er styregruppe for processen.
En arbejdsgruppe bygger visionen sammen med styregruppen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra erhvervsliv, skole, grundejerforeninger, borgerforeninger, idrætsforening, lokalhistorisk arkiv.

Den lokale udviklingsplan blev præsenteret på Fællesrådets generalforsamling 27. marts 2019. 

Processen forud var:

30. oktober 2018: Fællesrådet og arbejdsgruppen indbyder i fællesskab alle borgere i området til et fælles informationsmøde. Her fortæller en repræsentant fra Planområdet i kommunen om, hvad der er i gang her i området og hvad der er undervejs. Se mere her

31. oktober 2018: Arbejdsgruppe og fællesrådsbestyrelse drøfter drømmer og visioner for området ud fra temaer. Temaerne er lokale ideer og ønsker til områdets udvikling på kort og lang sigt. Emner som erhvervsudvikling, grønne arealer, miljø- og klimaforandringer, skole, trafik, aktiviteter for børn/unge/voksne, samlingspladser og fællesskab.

15. november 2018: Fællesråd og arbejdsgruppe indbyder hele Kolt-Hasselager til en workshop, hvor alle kan byde ind på deres holdning til temaerne.

Herefter samler arbejdsgruppen og Fællesrådet de mange input og skriver et udkast til en lokal udviklingsplan. Denne vendes med arbejdsgruppen og vedtages i Fællesrådet. Herefter sendes den i foråret 2019 til Aarhus Kommune.

 

Borgermøde 15. november kl. 19-21 i Lokalcenter Koltgården

Mere end 300 nye boliger i de kommende år! Nye stier, nye veje, nye områder. Meget vil ske. Hvordan synes du, Kolt-Hasselager skal udvikle sig? Flere bofællesskaber, olle-koller, højere bygninger og tættere? Mere erhverv – eller flere steder at mødes?
Det er NU du skal sige din mening. Kom til borgermøde og deltag i en workshop. Det er nemt. Mød op. Vælg dig ind på et emne. Sig din mening.
Sammen med en arbejdsgruppe fra idræts-, borger-, grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og skole tager vi referat fra aftenen og skriver visionen for vores område. Den vision læser kommunen i, når der laves nye planer for vores område.
Vi glæder os til at se dig.