Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Fællesareal truet af tæt-lav

I Kolt-Hasselagers lokale udviklingsplan står tydeligt, at borgerne ønsker sig et fællesareal – en fælled – der hvor der engang lå en ridehal. Området er i forvejen udlagt til fællesoffentligt areal. Drømmen er, at det skal blive et område præget af biodiversitet og plads til at mødes i fællesskab. På sigt med en bygning at mødes i.

Alligevel insisterer forvaltningen i Aarhus Kommune på at ændre den nuværende lokalplan, som udlægger området til fællesoffentligt areal til et areal primært for rækkehuse, dobbelthuse og nogle parcelhuse. Til trods for, at der netop i dette område er både sårbare drikkevandsinteresser og at det bedste faglige bud fra forvaltningen på at skabe et mere blåt og grønt Aarhus netop udlægger dette område til et blåt område.

“Vi arbejder ihærdigt på at fastholde borgernes drøm om, at det skal blive vores område. Og med den meget store mængde projekter, som er på vej her i Kolt-Hasselager, så er det netop et område til at skabe fællesskab – og værne om vores natur i midten af Kolt-Hasselager, som er vigtigt,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Men til trods for, at Fællesrådet allerede i 2019 sendte den lokale udviklingsplan til forvaltningen og ved enhver mulig lejlighed har gjort opmærksom på, at netop dette område ønskes til fælled, så insisterer forvaltningen på at lave en lokalplan for boliger.

Der er tale om i alt 3,2 hektar mellem Koltvej og Kolt Østervej. Planen er 56 booliger i form af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Det bliver dog såkaldt kompaktgrunde.

“Man vil altså plastre et område, der rummer sårbare drikkevandsinsteresser, en mose og en lille sø til i boliger. Til trods for at man samtidig har tænkt sig at presse tæt-lav ind så mange steder som muligt i området. Det er utroligt, at man ikke vil lytte til os, og vi forstår ikke, hvor ideen om at bebygge området er opstået,” siger Karen Balling Radmer.

Området indtegnet med rødt – i dag ligger en daginstitution overfor

Se den lokale udviklingsplan som er udfærdiget af borgere og vedtaget på demokratisk vis. Se side 5-6

På møde i Teknisk udvalg 1. februar fik udvalget en orientering om kommende sager i Kolt-Hasselager. Og her fremgår lokalplan 1021.