Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyt Koltnyt

Fællesrådet har indledt et samarbejde med brugerrådet om et nyt blad for brugere af Koltcentret..Så derfor Velkommen til Koltnyt

Fællesrådet vil gerne udtrykke glæde over initiativet og støtter derfor gerne bladet.

Fællesrådets bestyrelse repræsenterer ca. 45 foreninger i lokalområdet eksempelvis Skoler, Institutioner, Bolig og grundejerforeninger, Idrætsforeninger, Brugerrådet, Borgerforening, Kombibibliotek, o.s.v.

Fællesrådet er områdets kontaktmulighed til Kommunen.

Aktiviteter i øjeblikket: Bering/ Bedervejen, Skolefusion,

 

Vi holder til huse i Kombibiblioteket.