Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Ny bestyrelse konstitueret

Fællesrådet har i aften holdet den årlige generalforsamling og efterfølgende konstitueret sig som det fremgår af denne side:

Bestyrelsen