Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

INFO-MØDE på Koltgården

Fællesrådet indbyder til:
INFO-MØDE 30. OKTOBER kl. 19-21
i lokalcenter Koltgården.

Hvad sker der i Kolt-Hasselager?
Hvilke områder er udlagt til erhverv?
Hvor bliver der bygget boliger?
Hvilke planer er der for vores område?

Kom til Info-møde hvor en repræsentant fra Aarhus Kommune fortæller, hvad der er i gang her i området.

Info-mødet er også første skridt til at lave en beskrivelse af, hvad os der bor her i området har af ønsker til fremtidens Kolt-Hasselager. Den proces står Kolt-Hasselager Fællesråd for sammen med en arbejdsgruppe af repræsentanter fra idræts-, borger- og grundejerforeninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner osv. DU kan også være med. Men der er ingen forpligtelse. Du kan også blot suge information til dig den 30. oktober ?

Når salen i Lokalcenter Koltgården er fuld, lukkes dørene.