Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Trafiksikkerheden lidt bedre

Fællesrådet har i 2019 drøftet trafiksikkerhed med Aarhus Kommune. Vi har især peget på overgangen over Bavnegårdsvej, hvor børn der skal i skole krydser fra stien over til Koltvej. Vi er nu blevet lovet et torontoblink i 2020. Samtidig har vi peget på, at der køres for hurtigt på Kolt Østervej, hvor mange børn også krydser ved rundkørslen. Vi har fået lovning på, at hastigheden sættes ned til 50 km/t i stedet for 60 km/t før og efter rundkørslen, og krydsningsstedet ved Vangsbovej kommer også i byzone, ligesom der vil blive lavet en ny dobbeltrettet sti. Tilbage er så hastigheden på Kolt Skovvej, hvor kommunen nu foreslår 60/t. Det vil Fællesrådet gerne bevare som 50 km/t, og det vil vi fortsat arbejde for.

Samtidig er trafiksikkerheden i og omkring Lemming forbedret ret betragteligt