Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Skal vi have en spiselund i lokalområdet?

Via www.smagpaaaarhus.dk har vi mulighed for at søge økonomisk støtte til at få lavet en spiselund i lokalområdet. Med en spiselund menes et fællesområde, hvor alle gratis kan plukke det, de gerne vil spise, når man f.eks. er ude og gå en tur, lufte hunden, ligesom det også kan være et fint udflugtsmål for dagplejere og institutioner.

Spiseligt kunne f.eks. være frugttræer, bærbuske eller lignende. Vi skal selv plante, og vi skal selv vedligeholde området. Og derfor foreslår Fællesrådet, at vi planter spiseligt i områder, som er forholdsvis vedligeholdelsesfri, fordi det vil være frivillige kræfter, der skal stå for det.

Før vi sender en ansøgning afsted, vil Fællesrådet gerne høre din mening og forslag til hvad der skal plantes, og hvor vi skal placere området? Samtidig er det også vigtigt, at der er nogen, som vil være med til at tage sig af områderne.

Placeringen af området kan være både på privat eller offentligt grund. Det er dog en betingelse, at der skal være offentlig adgang til området. Giv din menig tilkende ved at sende en mail til tomshansen@outlook.dk eller via opslaget på fællesrådets Facebook side, og når vi vurderer at der er tilstrækkelige forslag mv., så kigger vi på det i Fællesrådet og melder tilbage til jer.