Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Hasselager Vildskov godt igang

Anlæg af Hasselager Vildskov fortsætter. Målet er at skabe en skov, der er spændende at gå på opdagelse i. Her vil være skov på naturens præmisser, træer og buske får lov til at passe sig selv. Indvielsen er på grund af corona-situationen udsat til efteråret 2020.

Plads til naturen

Der bliver gjort god plads til naturen i den nye skov og tænkt i at bevare levesteder for dyr og planter og skabe nye. Skov og Natur fortæller, at der for kommer:

 • Store sten og bunker af sten til krybdyr og insekter
 • Dødt træ i form af store træstammer til træboende insekter og svampe
 • Nye vandhuller og vådområder. Vandet kan bevæge sig mellem vandhullerne gennem naturlige lavninger og kan i perioder danne meget vand med små vandløb
 • åbne områder bliver bevaret mellem skovstykker
 • Områder får lov til at gro naturligt til
 • Der kommer både højskov, skovbryn og buskgrupper af danske løvtræer og buske
 • I skovbryn og buskgrupper plantes blomstrende og bærbærende buske og træer
 • væltede træer får lov til at blive liggende (med mindre det spærrer en sti)
 • Vi får spiselige planter som frugttræer, bærbuske, hassel og hyld

Måske hundeskov om tre år

Der kommer en skovparcel-indhegning som sandsynligvis kan anvendes som hundeskov om tre år. Indtil da er hele området hegnet af hensyn til de små træer, der har brug for beskyttelse de første år. Når træerne er store nok, formentlig efter 3-5 år, vil hegnene blive fjernet. Men ifølge Aarhus Kommune kan man eventuelt bevare eller ændre noget af hegningen, så det efterfølgende kan anvendes som hundeskov, hvis der er ønske om det.

Indtil træerne er store nok til, at hegnene kan fjernes, kan de hegnede arealer ikke bruges som hundeskov Derefter bliver der taget stilling til, om det skal være permanent.

Der bliver opstillet affaldsspande og bord-bænke sæt.

Det vi selv skal gå videre med

Da der blev afholdt borgermøde kom en række ideer frem, som Aarhus Kommune ikke er gået videre med i første omgang. Her skal vi på banen som lokalsamfund – der skal skabes grupper. Blandt de ideer er:

 • Sanse-motorik-stier, shelter og bålplads, udkigstårn og naturlegeplads
 • Vil man videre med noget af det, skal der nedsættes projektgrupper. De kan få sparring fra Byliv og Bymiljø i Aarhus Kommune.
 • Kontakt Fællesrådet hvis du vil videre mere.