I høring

Nyt boligområde ved Fuglekærvej i Kolt

I maj 2019 afgav fællesrådet høringssvar til en kommende lokalplan for et boligområde ved Fuglekærvej i Kolt. Området skal anvendes til tæt-lav bebyggelse og der arbejdes med at opføre cirka 40 boliger i to etager. Området er på ca. 11.200 m2. Visuelt vil bygningerne blive opført i bæredygtige og ensartede materialer og i stilen klassisk gårdbyggeri.
Se forslag til lokalplan i høring

Nyt boligområde syd for Genvejen

I marts 2019 blev fællesrådet hørt om et kommende boligområde ved Lemmingvej, syd for Genvejen i det nordlige Hasselager.  Mod syd afgrænses området af boligområderne nord for Kolt Østervej og nord for Kolt Skovvej. Mod nord grænser området op til åbent land, mod nordøst op til Genvejen og mod sydøst op mod jernbanen. Ideen er at bruge området til lav boligbebyggelse i op til to etager. Fællesrådet pegede på, at man skal være opmærksom på at afvikle trafik til så stort et boligområde og på støj for beboerne.