Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Rema1000: Online borgermøde 17. januar

Fristen for at aflevere høringssvar på lokalplan for Rema1000 på Elmetoften/Hovedvejen er den 28. januar 2021. På grund af corona-restriktioner er det ikke muligt at mødes fysisk for at drøfte lokalplanen. Derfor afholdtKolt-Hasselager Fællesråd i samarbejde med Rema 1000 et online borgermøde søndag 17. januar kl. 15.30-17.

På mødet var en kort velkomst fra Fællesrådet og herefter formidlede Rema 1000 lokalplanens indhold. Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål. Der blev ikke taget referat af mødet.

Målet med borgermødet var, at vi her fra Fællesrådet i Kolt-Hasselager vil sikre, at så mange som muligt har mulighed for at mødes og drøfte situationen og også fik mulighed for at stille spørgsmål til Rema 1000.

I forbindelse med lokalplanen omkring Rema 1000 har Kolt-Hasselager Fællesråd tydeligt gjort opmærksom på, at vores holdning er, at der ikke skal ske opførsel af dagligvarebutik i området. Vi mener, at dagligvarebutikker bør være i ét stærkt centerområde, hvor der dermed bliver basis for mere liv. Og det skal være i centerområdet ved Kolt Østervej.

“Det mener vi, fordi det er, hvad befolkningen har peget på i vores lokale udviklingsplan, som er vedtaget på demokratisk vis på generalforsamlingen, der består af medlemsforeninger, institutioner og husstande i området. Samtidig giver Aarhus Kommune selv udtryk for, at det er ved at samle dagligvarehandel, at man kan skabe et centerområde med liv og flere forskellige butikker,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd og fortsætter:

“Og da vi her i Kolt-Hasselager mener, at vi er én by, så er der i den lokale udviklingsplan også et klart afsæt i at vi ønsker ét centerområde.”

Udviklingsplanen blev vedtaget i marts 2019 og er udarbejdet på baggrund af input fra flere hundrede borgere, som valgte at deltage i arbejdet.

Du kan se den lokale udviklingsplan her (side 11).

Men træffer vores byråd beslutning om at godkende lokalplanen, så peger fællesrådet på en række problemer omkring støj, trafik, indkig og skolebørn som bør løses. Det er vi i dialog med både Aarhus Kommune og Rema 1000 om.

Læs også: Rema 1000 lokalplan er i høring