Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Måske boligområde øst for Lemmingvej ved Genvejen

Foreløbig skitse
Arealet optegnet med rød streg

Der går nu en proces i gang, som p.t. er i afklaringsfasen. Det vil sige, at der arbejdes på en afklaring af, om det kan lade sig gøre at lave boliger på et privatejet areal på cirka 7 hektar som ligger i landzone. Som skitserne ser ud nu er der tale om ca. 164 boliger fordelt på 100 familieboliger og 64 små boliger. Der bliver sandsynligvis tale om punkthuse i to etager og tæt-lav i form af rækkehuse i 1-2 etager. Området får vejadgang fra en kommende rundkørsel på Lemmingvej, som også vil give vejadgang til det kommunalt ejede areal vest for Lemmingvej. Teknik og Miljø skriver om planen: Planlægningen er i afklaringsfasen, hvor der arbejdes på en afklaring af plangrundlaget, det overordnede vejprojekt og aftalegrundlag for rundkørsel på og udvidelse af Lemmingvej. Man forventer at sætte gang i planen i efteråret 2021.

Se også Måske boliger og daginstitution vest for Lemmingvej

Kilde til oplysningerne: Møde i Teknisk Udvalg 1. februar 2021. Se bilag Orientering om Kolt-Hasselager