Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyt domicil for Aarhus Vand

Opdatering 2. marts 2021: Lokalplanen er vedtaget af Aarhus Byråd.

Fællesrådet er blevet hørt om en lokalplan for et nyt domicil for Aarhus Vand med plads til 260 medarbejdere og første byggeri i et fagligt fællesskab kaldet “innovationsdistrikt for vandteknologi”.

Innovationsdistriktet samler danske og internationale virksomheder, der alle har fokus på vandteknologi.

“Det er en rigtig positiv nyhed for Kolt-Hasselager, at der i vores område er fokus på at skabe en form for klynge af virksomheder, der arbejder med teknologier inden for vand. Samtidig er det en lokalplan der tager hensyn til naturen i området, hvor der både lever Stor Vandsalamander og hvor der ligger en eksisterende sø,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Der bliver til- og frakørsel til det nye domicil fra Hasselager Centervej. For at håndtere regnvandet vil der blandet andet blive lavet et areal der kan fungere som regnbed eller bassin.

Selve domicilet vil i sin udformning tage afsæt i, at det skal være hovedsæde for Aarhus Vand og vil fysisk signalere en reference til vand i form af hav, is, bølger, drikkevand.

Se lokalplanen her: https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Lokalplanforslag%20-%201136_0.pdf

Lokalplanforslaget er godkendt af byrådet den 23. september og har nu været i høring. Herefter bliver høringssvar behandlet og en endelig lokalplan behandlet.

Fællesrådets høringssvar: Kolt-Hasselager Fællesråd finder det er et spændende udviklingspotentiale for både bygning af hovedsæde for AarhusVand og opbygningen af Innovationsdistrikt for vandteknologi. Samtidig er der er i lokalplanen stort fokus på, at bygningener i harmoni med den omkringliggende natur, ligesom der er tænkt i til- og frakørsel. Lokalplanens indhold er helt i tråd meddet, der er vigtigt for beboere og fællesråd i Kolt-Hasselager, og vi hilser udviklingen velkommen.