Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Skærm på torvet

Formålet med skærmen som står på torvet ved Superbrugsen er at formidle aktiviteter i lokalområdet til lokalbefolkningen. Det er nemt at få reklame for din aktivitet på skærmen. Den tekniske løsning leveres af Aarhus Kommune. Skærmen indvies

Spots skal have til formål at oplyse lokalområdet om aktiviteter i lokalområdet. De kan indeholde budskaber som handler om aktiviteter, hvor der er mulighed for at deltage for dele af eller hele befolkningen i lokalområdet. Dertil kan der være spots fra Aarhus Kommune. En aktivitet kan ikke have et salg af et specifikt produkt for øje.

En aktivitet kan være alle former for aktivitet, som har et formål, der er lovligt.

Spot må ikke indeholde stødende indhold.

Hvem kan købe spots?

Det kan enhver aktør i lokalområdet. En forening, en sammenslutning, en organisation, en virksomhed eller en enkeltperson.

Man kan købe en fast årsaftale hvor man så selv kan skifte budskab på spot hen over året. Fordelen er, at du har en fast plads til synlighed. Listeprisen er 3.889 kr. for en årsaftale.

Man kan købe en måneds spot. Det koster 324 kr.

Brugsforeningen Tryg har valgt at donere midler til at elforbruget i 2024 er betalt. Dette gør det muligt at købe en årsaftale for 2900 kr. for hele 2024 og et måneds spot vil koste 299 kr.

Sådan køber du en årsaftale eller en måneds spot:

Skriv til spot@kolthasselager.dk

Vilkår for aftaler

Årsaftaler: Indgåes for et kalenderår. Aftaler kan kun indgås i januar og betales forud for hele kalenderåret. Der er tale om udgift til støtte til driften. Et spot er først reserveret, når der er betalt.

Månedsaftale: Et spot vises i en måned. Spot købes senest to uger før det kommer på skærmen. Der betales forud og et spot er først reserveret, når der er betalt. Det skal fremgå at det er leveret i samarbejde med Brugsforeningen Tryg.

Et spot kan ikke videresælges, men flere aktører må gerne gå sammen om at købe et årsspot. Dog skal en enkelt aktør stå som kontaktperson og ansvarlig for at betale.

Anbefalinger til gode spots:

Brug hvid farve eller lys tekst på mørk baggrund.

Brug klare farver

Brug enkle, tydelige og store bogstavtyper

Brug korte budskaber

Undgå grafik og billeder med mange detaljer

Tekniske krav: 9×16 og lodret, 1080×1920. Filformat: jpg.

På torvet på Kolt Østervej 35-37 står en digital skærm udenfor SuperBrugsen. Den er sat op af Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling og drives af Kolt-Hasselager Fællesråd, som også står for at betale strøm.