Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i 2021 er planlagt  til følgende dage

Tirsdag 19. januar

Tirsdag 23. februar

Onsdag 17. marts

Tirsdag 13. april

Onsdag 13. maj

Tirsdag 15. juni

GENERALFORSAMLING: Afholdes normalt i marts måned, men pga Covid-19 restriktioner har bestyrelsen udsat generalforsamlingen til 22. september 2021, hvor det forventes at størstedelen af befolkningen er vaccineret og restriktionerne dermed ophævet i en sådan grad, at der kan afholdes generalforsamling.

Hvem kan deltage i generalforsamling:
To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage

Se referat fra generalforsamling i 2020