Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Møder og generalforsamling

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i 2021 er planlagt  til følgende dage

22. september: GENERALFORSAMLING: Afholdes normalt i marts måned, men pga Covid-19 restriktioner har bestyrelsen udsat generalforsamlingen til 22. september 2021.

Ordinære møder

6. oktober 2021

9. november 2021

8. december 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Kolt-Hasselager Fællesråd Årsregnskab 2020

Kolt-Hasselager Fællesråd budget 2021

Hvem kan deltage i generalforsamling:
To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage

Se referat fra generalforsamling i 2020

Vedtægter

Vedtægter