Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i 2021 er planlagt  til følgende dage

Tirsdag 19. januar

Tirsdag 23. februar

Onsdag 17. marts

Tirsdag 13. april

Onsdag 13. maj

Tirsdag 15. juni

Onsdag 18. august

Tirsdag 7. september

GENERALFORSAMLING: Afholdes normalt i marts måned, men pga Covid-19 restriktioner har bestyrelsen udsat generalforsamlingen til 22. september 2021, hvor det forventes at størstedelen af befolkningen er vaccineret og restriktionerne dermed ophævet i en sådan grad, at der kan afholdes generalforsamling.

Hvem kan deltage i generalforsamling:
To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage

Se referat fra generalforsamling i 2020