Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Måske daginstitution og boliger vest for Lemmingvej

Planlægningen for et boligområde og en daginstitution vest for Lemmingvej er nu i afklaringsfasen. Og næste skidt er at udarbejde et debatoplæg. inden da skal der være en forudgående offentlig høring og et borgermøde. Vi er altså i en meget tidlig fase.

Ideen er at det kommunalt ejerede arel på ca. 12,5 hektar, som ligger i kanten af den eksisterende bebyggelse og går ud mod den nye Hasselager Vildskov, skal blive til boliger og en daginstitution. Som skitserne ser ud nu er der tænkt i 51 familieboliger (åben-lav) og en daginstitution til seks grupper. Den vestlige del af området vil få vejadgang i forlængelse af Kolt Østerparken og den østlige del af området vil få vejadgang fra en kommende rundkørsel på Lemmingvej.

Området som nu er i afklaringsfase
En foreløbig skitse af hvordan der kan placeres boliger og daginstitution

Se også Måske boliger øst for Lemmingvej

Kilde til oplysningerne: Referat af møde i Teknisk Udvalg 1. februar 2021 bilag Orientering om Kolt-Hasselager