Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Klogere på fremtidsplaner for Riis Gård

Fællesrådet har netop fået hjælp til at finde ud af, hvad der skal ske med Riis Gård på Kunnerupvej. Og det viser sig, at Sport og Fritid i Aarhus Kommune efterlyser flere, som kunne have lyst til at bruge Riis Gård. Har du ønsker til eller ideer til, hvad der kan foregå i Riis Gård er du velkommen til at sige til.

”Stor tak til Lone Hindø i Kulturudvalget i Aarhus Kommune, som har hjulpet med at få svar på fremtiden for Riis Gård,” siger Karen Balling Radmer, formand for Fællesrådet. Lone Hindø er medlem af Aarhus byråd for Socialdemokratiet.

Riis Gård på Kunnerupvej

Svaret fra Sport og Fritid fortæller, at p.t. bliver lokalerne på Riis Gård brugt af Kolt Ungdomsklub (KUK), som er en folkeoplysende klub. Aros Forenede Figurspillere, som laver rollespil og Foreningen Midtjysk Veteranknallert Klub bruger også gården.

Fremtidsplanerne for gården er, at den fortsat skal fungere som facilitet for fritids- og foreningsaktiviteter i Kolt-Hasselager området med udgangspunkt i de foreninger, der allerede bruger gården i dag.

Efter at Børn og Ungemagistratens FU klub flyttede til Bavnehøj Skole, er der en videre udvikling af Riis Gård i gang. Her vil Fællesrådet forsøge at sikre, at lokalt foreningsliv inddrages i udviklingen. Har du ideer, så kontakt formand@kolthasselager.dk

Riis Gård ligger ud til venstre i billedet som en firelænget gård ud mod Kunnerupvej