Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Boliger på Bygmagrunden nu i høring

Frem til 27. september er en lokalplan for cirka 70 boliger på ”Bygma-grunden” i høring.

Se forslag til lokalplan

Lokalplanen gælder for et område ved Hasselager Stationsvej. Området er på 14.500 kvadratmeter og i privateje. Det ligger i det ældre byområde i Hasselager, som opstod omkring Hasselager Station, hvor jernbanen – den østjyske længdebane, havde stop og station fra 1868-1979. Her opstod et bymiljø med villaer, butikker og kro. I dag har vi stadig kroen og boligerne. I området er 8 bevaringsværdige villaer.

Plan for det nye byggeri på Bygmagrunden

På Bygmagrunden lå i mange Bygma byggemarked, og bygningerne står i dag tomme. Den nye lokalplan giver mulighed for at blandet byområde med lav bebyggelse og mulighed for tæt-lave boliger, dobbelthuse, opholdsarealer, parkering og liberalt erhverv.

Bebyggelsesprocent bliver på 45 procent. Der må maks bygges i 8,5 meters højde og dermed bliver det ikke højere end de eksisterende bebyggelser i området. Ud mod jernbanen kan der være op til tre etaer. Centralt i det nye område kommer et fælles opholdsareal med frodig, varieret og grøn beplantning.

Visualisering af kommende byggeri

Der har tidligere været afholdt borgermøde om planen for området, hvor Fællesrådet også deltog i dialogen.

”Vi er i Fællesrådet ikke i tvivl om, at planerne for at omdanne en nedlukket industribygning, som bare ligger hen, til et boligområde med grønne fællesarealer, vil løfte hele området i den fine gamle bydel. Og vi hæfter os især ved, at nybyggeriet ikke bliver højere end det eksisterende bortset fra helt tæt på jernbanen, hvor lidt mere højde kan skærme mod støj for hele området,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

”Men vi har en bekymring for, hvordan området skal håndtere den øgede trafik i området Elmetoften, Poppeltoften, Hasselager Stationsvej og Betulavej. Det er samme vejnet, der kan blive presset af kunder til og fra Rema1000, når det står klar. Vi er især meget opmærksomme på trafiksikkerhed for skolebørn, der skal til Bavnehøj skole,” siger Karen Balling Radmer.

Se tidligere artikel om emnet