Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelse klar til at gå i gang

Bagerste række fra venstre: Tina Petersen, Klaus Jachobsen, Thomas Bent Andersen, Pia Hagedorn, Hans Karl Christensen og Tom Samsøe Hansen. Forreste række fra venstre: Leo Thinesen, Karen Balling Radmer og Lars Nielsen

Efter generalforsamling den 22. september 2021 er en veloplagt bestyrelse for Kolt-Hasselager Fællesråd klar til at smøge ærmerne op og fortsætte arbejdet.

På valg var Hans Karl Christensen, Tom Samsøe Hansen, TIna Petersen og Leo Thinesen, der alle modtog genvalg.

To suppleanter blev valgt ind, Lars Nielsen og Klaus Jachobsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Formand: Karen Balling Radmer
Næstformand: Tom Samsøe Hansen
Kasserer: Tina Petersen