Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Husstandsomdelt pjece

Kolt-Hasselager Fællesråd har i september-oktober uddelt en husstandsomdelt pjece. Målet med pjecen er at informere om fællesrådets virke og de væsentligste mærkesager i fællesrådet.

Mærkesagerne er skabt med afsæt i velbesøgte borgermøder og i sammen med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både foreninger, erhvervsliv, borgere i Kolt-Hasselager og omegn.

Du kan her se pjecen fra Fællesrådet i 2021.