Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Vest for Lemmingvej: Der graves efter fortidslevn

3. oktober 2022

På et ret stort område ved Skovhøj – vest for Lemmingvej og syd for Genvejen er der på anbefaling fra Moesgaard Museum sat gang i en forundersøgelse af, om der skulle gemme sig historie i jorden. Årsagen til undersøgelsen er, at Aarhus Kommune gør klar til at lave en lokalplan for ormrådet. En lokalplan for boliger.

I 2021 spurgte Aarhus kommune om borgernes mening om boliger i et større område vest for Lemmingvej og Syd for Genvejen.

Nu graves der i efteråret 2022 i området for at finde ud af om der skulle være fortid, som skal sikres inden der i fremtiden kommer boliger. Det er i hvert fald Aarhus Kommunes plan. Kommunen vil udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanprocessen kan følges her: Aarhus – Lokalplanportal – Århus Kommune (niras.dk)

Lige nu er forholdene under afklaring og en lokalplan kommer næppe før maj 2023. Der vil være høring af en lokalplan.

Har du spørgsmål til sagen eller vil du gerne drøfte det med fællesrådet, så kontakt os.

Der har tidligere været indsamlet underskrifter for at at bevare området som et fuldt rekreativt naturområde.

Se også tidligere artikler

Potentiel byudvikling syd for Genvejen

Måske daginstitution og boliger vest for Lemmingvej