Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Lån en park

I Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er der nu som et forsøg lanceret ”Lån en Park”. Det betyder at foreninger, lokale ildsjæle, institutioner osv kan låne en park. Det er et midlertidigt grønt byrum som fx kan udsmykke en byfest, sportsklubbens sommerfest, eller hvad der nu måtte være ideen. Til “parken” hører store kummer med blomster og træer samt flere borde- og bænkesæt.

Det er muligt at låne en park i 1-2 måneder ad gangen.

Teknik og MIljø hjælper med det praktiske i forbindelse med opstilling og drift, og det er et krav, at den midlertidige park er offentligt tilgængelig for alle.

Man kan søge om at låne en park ved at srkive en mail til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

Ansøgningen skal sendes på mail og skal indeholde oplysninger om:

Hvad skal parken bruges til og indeholde, hvor ønskes den opsat samt tilsagn fra ejer af området, hvis det ikke er et kommunalt areal. Områder hvor ikke allerede er parker vil blive prioriteret.