Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Ekstra-ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ”Bøgely”

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ”Bøgely”

Der indkaldes hermed til ekstra-ordinær generalforsamling. Der skal træffes en afgørelse om foreningens fremtid og formål.

Den afholdes på biblioteket på Bavnehøj Skole tirsdag d. 28 november, kl. 19.00

Foreningen har ikke midler til at renovere huset på Gungdyvej 49b, og det nærmer sig en tilstand hvor det ikke længere er anvendeligt.

Der har de seneste år været dalende interesse for, og muligvis kendskab til, brugen af huset, og vi står ved en skillevej.

Dagsorden
  1.      Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Sidste års regnskab
  4. Indkomne forslag (inkl.  se bestyrelsens forslag herunder)
  5. Valg af ny bestyrelse
  6. Eventuelt
Bestyrelsens forslag til punkt 4.
  1. Den nuværende bestyrelse stiller som forslag at foreningen opløses og at huset og areal overdrages til kommunen. De tilhørende udgifter for at drive huset og den udgift som institurionerne har står ikke mål med udbyttet.
  2. Hvis der ikke kan skabes flertal til afvikling af foreningen, så ønsker den nuværende bestyrelse som udgangspunkt at træde tilbage, og lade nye kræfter komme til.
For yderligere info, Rudi Zaupper, kasserer, kan kontaktes på zaupper@gmail.com og mobil 29484494Med venlig hilsen

Bestyrelsen