Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i efteråret 2019 er planlagt  til følgende dage

Onsdag 11. september kl. 19

Tirsdag 8. oktober kl. 19

Onsdag 13. november kl. 19

Tirsdag 10. december kl. 18