Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Dobbeltrettet cykelsti ved Vangsbovej

Fællesrådet er løbende i dialog med Aarhus Kommune om at forbedre trafiksikkerheden. Et af emnerne har været trafiksikkerhed på Kolt Østervej fra rundkørslen og ad Kolt Skovvej til Hovedvejen.
Vi har fået lovning på, at hastigheden sættes ned til 50 km/t i stedet for 60 km/t før og efter rundkørslen, og krydsningsstedet ved Vangsbovej kommer også i byzone, ligesom der vil blive lavet en ny dobbeltrettet sti. Det arbejde er nu gået i gang.

Tilbage er så hastigheden på Kolt Skovvej, hvor kommunen nu foreslår 60/t. Det vil Fællesrådet gerne bevare som 50 km/t, og det vil vi fortsat arbejde for.

Det er i sidste ende Politiet, som skal give tilladelse til at ændre trafikhastigheder.