Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

AFLYST Generalforsamling 2020

Grundet udmeldingen fra statsministeren om at aflyse alt unødvendigt for at inddæmme coronavirus, aflyses generalforsamlingen for fællesrådet, som var indkaldt til den 25. marts 2020

Kolt-Hasselager Fællesråd vil meddele en senere dato for generalforsamling og indtil da fortsætter den nuværende bestyrelse.

Hver medlemsforening vil blive inviteret via mail og kan deltage med to delegerede.

Hvert husstandsmedlem vil blive inviteret via mail og kan også deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for 2019 til godkendelse
 4. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter. Vedtægter er revideret for at tydeliggøre formål, valghandling og medlemstyper.
 5. Budget 2020 og kontingentfastsættelse
  Bestyrelsen fremlægger budget.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  • Thomas B. Andersen
  • Lars Nielsen
  • Karen Balling Radmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Der vil blive serveret et let traktement efter generalforsamlingen.