Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Generalforsamling 23. september 2020

Kolt-Hasselager Fællesråd afholdt generalforsamling den 23. september 2020 kl. 19.00. Generalforsamlingen er for medlemmer af Kolt-Hasselager Fællesråd.

Se referat fra generalforsamlingen

Hver medlemsforening vil blive inviteret via mail og kan deltage med to delegerede. Der er af hensyn til coronarestriktioner kun adgang med forudgående tilmelding. Tilmelding senest mandag 21. september 2020 kl. 10.00 til formand@kolthasselager.dk

Hvert husstandsmedlem vil blive inviteret via mail og kan også deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for 2019 til godkendelse
 4. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter. Vedtægter er revideret for at tydeliggøre formål, valghandling og medlemstyper.
 5. Budget 2020 og kontingentfastsættelse
  Bestyrelsen fremlægger budget.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  • Thomas B. Andersen
  • Lars Nielsen
  • Karen Balling Radmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag til punkt 4 på dagsordenen skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes til formand@kolthasselager.dk

Der vil blive serveret et let traktement efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen foregår i Cafeteriet i KHIF’s hal på Koltvej.