Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i 2021 er planlagt  til følgende dage

Tirsdag 19. januar

Tirsdag 23. februar

Tirsdag 9. marts

Tirsdag 13. april

Onsdag 13. maj

Tirsdag 15. juni

GENERALFORSAMLING: Marts 2021 – på grund af Covid-19 restriktioner er bestyrelsen p.t. ikke sikker på, at generalforsamlingen kan afvikles. Den er p.t .planlagt til 17. marts 2021.

Hvem kan deltage i generalforsamling: To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage

Se referat fra generalforsamling i 2020