Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Møder og generalforsamling

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i 2023 er planlagt  til følgende dage

Ordinære møder

25. januar

22. februar

14. marts

18. april

16. maj

20. juni

Generalforsamling i 2023:

21. marts på Aarhus Hostel

Hvem kan deltage i generalforsamling:
To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer og virksomhedsmedlemmer kan deltage

Tidligere generalforsamlinger

Kolt-Hasselager Fællesråd Regnskab 2021

Budget Kolt-Hasselager Fællesråd 2022

Se referat fra generalforsamling 2021

Se præsentation af årsberetning 2021

Kolt-Hasselager Fællesråd budget 2021

Se referat fra generalforsamling i 2020

Beretning til generalforsamling 2020

Se referat fra generalforsamling 2019

Beretning til generalforsamling 2019

Se referat fra generalforsamling 2018

Beretning til generalforsamling marts 2018

Vedtægter

Vedtægter