Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i foråret 2020 er planlagt  til følgende dage

Tirsdag 7. januar 2020

Mandag 24. februar 2020

Onsdag 11. marts 2020

GENERALFORSAMLING: Onsdag 25. marts .(To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage)

Onsdag 15. april 2020

Tirsdag 12. maj 2020

Onsdag 10. juni 2020