Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne i Fællesrådet afholdes en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Møderne i efteråret 2020 er planlagt  til følgende dage

Onsdag 7. oktober kl. 19

Onsdag 18. november kl. 19

TIrsdag 15. december kl. 18

GENERALFORSAMLING: Marts 2021 nærmere dato kommer senere

Hvem kan deltage i generalforsamling: To delegerede fra hver medlemsforening kan deltage. Husstandsmedlemmer kan deltage

Se referat fra generalforsamling i 2020