Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Undgå sprøjtegift i haven

27 procent af drikkevandet i Aarhus bliver dannet under byen – derfor bør haveejere undgå sprøjtegift

En stor del af vores drikkevand dannes under byen, og vi har derfor et fælles ansvar for at beskytte det. Vandværkerne i Aarhus opfordrer på FN’s mærkedag ”Vandets Dag” den 22. marts haveejere til at droppe sprøjtegift.

Vi bor alle oven på vores drikkevand. Det tænker vi sikkert ikke så meget over. Men vi risikerer at forurene grundvandet og dermed vores eget drikkevand, hvis vi bruger sprøjtegift i haven.

“Sprøjtegift ender ofte i vores grundvand. For at beskytte fremtidens drikkevand skal vi stoppe med at bruge sprøjtegift i haven. Nogle tænker måske – hvad betyder det, at jeg sprøjter i min have. Men summen af det hele har en stor betydning,” siger Flemming Fogh Pedersen, formand for Vandværkerne i Aarhus Kommune

Alt drikkevand til forbrugerne i Aarhus Kommune overholder kvalitetskravene, men Flemming Fogh Pedersen konstaterer et stigende indhold af uønskede stoffer i de aarhusianske grundvandsboringer, og det er derfor en større og større udfordring at levere vand af rette kvalitet. Så hans bøn er, at haveejerne i Aarhus fjerner ukrudt med hakkejernet og ikke med sprøjtegift.

Baggrunden er, at i Aarhus Kommune bliver 27 procent af drikkevandet dannet under byområdet – i vores haver og indkørsler.

Se video her

Pesticidrester bliver fundet i mange vandboringer

Bo Vægter, Aarhus Vands drikkevandsekspert, forklarer, at 33 af Aarhus Vands 84 aktive vandboringer er forurenet med pesticider. Det skyldes, at regnen trækker forurening og sprøjtegifte med sig ned i undergrunden til grundvandet, som skal blive til drikkevand.

Beskyttelse af grundvandet er et fælles ansvar

Drikkevandet i Aarhus er dog stadig rent og sundt. Aarhus Vand leverer drikkevandet til langt hovedparten af forbrugerne og bruger de boringer, hvor der slet ikke er målt pesticider, eller hvor indholdet er under de tilladte niveauer. Alligevel er det mere og mere presserende, at vi beskytter grundvandet og løfter et fælles ansvar.

“Om sprøjtegifte som Roundup bliver brugt i haver eller i landbruget giver samme udfordring. Forskellen er, at vi på landet kan købe jord op og beskytte grundvandet gennem oprettelse af natur og skov. I byen kan vi kun informere og håbe på, at folk ikke bruger sprøjtegift,” siger Bo Vægter, drikkevandsekspert, Aarhus Vand