Møde vedr. komuneplanen

Vi har den 29. november 2016 været til møde vedr. kommuneplanen.

Som noget nyt vil man indføje fællesrådenes beskrivelser af deres lokalområder. Sådan en har vi ikke endnu i Kolt-Hasselager.

Vi vil forøge at få en lavet i løbet af februar måned. Har du lyst til at deltage så send en mail til formand@kolthasselager.dk.

Interesserede vil blive indkaldt til et møde i begyndelsen af februar.

Læs referat fra mødet om kommuneplanen her: https://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen/Kommunale-dialogfora.aspx

Beder-Bering vejen

Fællesrådet har sammen med de 4 øvrige fællesråd i Aarhus syd haft foretræde for teknisk ud i anledning af udvalgets behandling af Beder-Bering vejen den 6. juni 2016.

Vi har valgt at optræde samlet overfor byrådet for at stå stærkest muligt.

Sagen har været udsat på de efterfølgende udvalgsmøder, så der er ikke nogen afklaring endnu.

Læs vores input til udvalget her:Foretræde 6.juni BB