Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Arbejdet på Torshøjvej går i gang i 2023

Aarhus Byråd godkendte 12. april en indstilling om at frigive penge til at udvide og ombygge Torshøjsvej. Torshøjvej har nemlig længe været udfordret på sin kapacitete og åbningen af Giber Ringvej har givet væsentligt mere trafik på vejen. Tilbage i 2020 afsatte byrådet (forligspartierne) penge til at udvide Torshøjvej, HVIS staten samtidig ville udbygge rampekrydsene (motorveje og til- og frakørsler er statslige, red) og nu har Vejdirektoratet sat gang i projekteringen af den statslige projektdel på Torshøjvej. Derfor frigav byrådet 36 mio. kr. til kommunens andel af projektet som også indeholder etablering af en stiforbindelse. Det forventes, at anlægsarbejdet går i gang 2. kvartal 2023. Formålet er at håndtere, at der er væsentligt flere biler som følge af Giber Ringvej, og samtidig skabe bedre oversigtsforhold og mere sikre forhold for bløde trafikanter. Fællesrådet vil følge projektet tæt.

Konkret vil Torshøjvej blive ombygget fra to til fire spor fra Hovedvejen til E45 Østjyske Motorvej. Der vil også ske en større ombygnign af rkydset ved Svanlevvej og eksisterende adgange til boliger på Torshøjvej nedlægges.
Rampekrydsene ved motorvejen ombygges og opgraderes med signalanlæg.
Den stiforbindelse langs Torshøjvej som er gået i gang, forlænges forbi E45 til Gungdyvej.
Begge broer over motorvejene vil blive udvidet væsentligt.
Hvis du vil se mere, kan du læse referatet fra byrådsmødet 12. april 2023 punkt 8