Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Om Fællesrådet

På fællesskabets vegne

Kolt-Hasselager Fællesråd er paraplyorganisation for områdets forskellige lokale foreninger. Fællesrådet fungerer som talerør for områdets beboere overfor kommunen. Med andre ord – fællesrådet arbejder for det, vi er fælles om. Fællesrådet giver også tilskud til lokale aktiviteter. Søg tilskud

Samtidig bidrager Fællesrådet også til at informationer fra kommunen når helt ud til borgerne. Generelle rammer for samarbejdet med Århus Kommune og Fællesrådet siger, at Fællesrådet søges inddraget så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet, ligesom Fællesrådet ofte har høringsret. Der er udpeget en kontaktperson i de enkelte magistratsafdelinger. Denne kontaktperson kan Fællesrådet benytte som guide til videre kanalisering af ønsker i forhold til et givet problem.

Bliv medlem

Alle foreninger, institutioner, virksomheder i Kolt-Hasselager og omegn kan blive medlem af Fællesrådet. Et års abonnement koster 350 kr.

Du kan også som husstand blive medlem af fællesrådet. Et års abonnement koster 150 kr.

Kontakt: formand@kolthasselager.dk 

Samarbejde med kommunen

Der afholdes i hver byrådsperiode minimum to seminarer, hvor samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene kan drøftes og hvor fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. Fællesrådet inddrages i planlægningen af disse seminarer. De enkelte magistratsafdelinger er opmærksomme på at invitere fællesrådene til tværgående konferencer hvor fællesrådenes deltagelse kan være relevant.
Samarbejdet skal endvidere give mulighed for, at Århus Kommune i samarbejde med Fællesrådet udarbejder oplæg til planer for udvikling i lokalområderne.

Vedtægter for Fællesrådet

Vedtægter 2017

Bestyrelsen

Se bestyrelsen her

Skriv et svar