Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

E45 – Aarhus S – Aarhus N borgermøde

Vejdirektoratet har gennemført en såkaldt VVM-undersøgelse om både de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af tre spor på E45. Det omfatter også en udvidelse af motorvejen rundt om Aarhus. Undersøgelsen er nu i høring og der er virtuelt borgermøde om emnet

Borgermøde 10. september

Der er virtuelt borgermøde tirsdag 10. september 2020 kl. 19-21. Du finder link til borgermøde på denne side (link til borgermødet dukker op på dagen)

Høringssvar senest 27. september

Udvidelsen af E45 er i høring frem til 27. september 2020.

“Kolt-Hasselager Fællesråd afleverer naturligvis et høringssvar til Vejdirektoratet omkring udvidelsen af E45. Det gør vi på vegne af hele området. Der er mange aspekter at afveje. På den ene side er det nødvendigt, at vi får en udvidelse af motorvejen. Jeg tror de fleste, der kører på motorvejen rundt om Aarhus oplever, at trafikken sander til. På den anden side skal vi også have støjsikret området, sådan at det ikke bliver endog meget ubehageligt,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

“Det er vigtigt for os, at Vejdirektoratet forstår og er opmærksomme på den store støjpåvirkning motorvejen har her i området. Dertil kommer at en udvidelse også medfører en lang periode, hvor der er nedsat hastighed, ligesom det påvirker dyr, natur og vores landskab,” siger Karen Balling Radmer.

Alle borgere, virksomheder, organisationer kan indsende høringssvar. Det gør du via Vejdirektoratets hjemmeside.