Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyt vejnavn: Hasselsvinget

Lemmingvej 2 blev vejen ofte kaldt. Nu har den fået nyt navn og nyt navneskilt.

Tilbage i august 2020 aftalte Kolt-Hasselager Fællesråd med Aarhus Kommune, at der skulle indhentes forslag fra Kolt-Hasselager til, hvad Lemmingvej 2 i stedet skulle hedde. På baggrund af flere henvendelser fra folk i Kolt-Hasselager var Fællesrådet blevet opmærksom på, at det var problematisk, at der både var Lemmingvej som går mellem Lemming og Hovedvejen og så Lemmingvej der ender ved Kolt Skovvej. Med andre ord delte Lemmingvej sig i to veje med samme navn. Et problem for eksempel hvis man skal bestille kørsel eller en ambulance. Det gik Fællesrådet videre til kommunen med.

Aarhus Kommune inviterede derefter alle, der havde lyst til at komme med forslag til et nyt navn i august 2020.

I alt indkom små 30 forslag til navne, og Aarhus Kommune bad Fællesrådets bestyrelse om som repræsentanter for området at vælge et passende vejnavn blandt de indkomne forslag. Der var rigtig mange gode forslag. Valget faldt på Hasselsvinget. Forslaget blev motiveret af, at vejen svinger fra Lemmingvej ind til Hasselhøj og Hasselengen – og dermed var Hasselsvinget oplagt.

Et nyt vejskilt er netop sat op.

Lemmingvej 2 skifter navn til Hasselsvinget