Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

50 km/t i hele Kolt-Hasselager og andre trafiknyheder

I en længere periode har Kolt-Hasselager Fællesråd arbejdet for, at hastigheden på Kolt Kirkevej og Kolt Østervej skulle være 50 km/t på hele strækningen. Samtidig har Fællesrådet arbejdet for, at der også skule være max 50/t på Fuglekærvej.

Det er nu lavet en aftale med Mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune og Østjyllands Politi om, at hastigheden i hele Kolt-Hasselager sættes ned til 50/t bortset fra Hovedvejen. Ændringen vil ske i løbet af 2021 og præcis hvornår vides ikke p.t.

Rent teknisk flytter byskiltene også, sådan at fx Fuglekærvej fremover vil være indenfor byzonen og dermed få en maxfart på 50/t hvor dele af vejen i dag er udenfor byzone.

Konkret betyder aftalen, at der på Kolt Østervej vil blive 50/t, det samme på Kolt Kirkevej og at 50/t fastholdes på Kolt Skovvej.

Hvert år mødes Kolt-Hasselager Fællesråd med Mobilitetsafdelingen i Aarhus Kommune for at drøfte trafik, og hvordan vi fremmer mobilitet og trafiksikkerhed. I december 2020 mødtes bestyrelsesmedlemmerne Tina Petersen, Hans Karl Christensen og Karen Balling Radmer med mobilitetsafdelingen.

“Det er rigtig positive og konstruktive møder. Der ikke altid penge til alt det, vi godt kunne tænke os, men forvaltningen vil meget gerne komme os i møde inden for de økonomiske rammer, der er vedtaget,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Bedre trafiksikkerhed

Yderligere aftaler fra mødet med Aarhus Kommunes mobilitetsafdeling.

Sikre skoleveje: Fællesrådet arbejder for bedre og mere sikre skoleveje både på Koltvej og på Hovedvejen samt Kolt Østervej. Det sker i samarbejde med Bavnehøj Skole. Sidste år fik vi bedre belysning på Bavnegårdsvej og en fodgængerovergang. Der er en ny skolevejs-analyse på vej, og det vil derfor være i denne forbindelse, at vi skal arbejde for at få mere sikre skoleveje.

Kolt Østervej ved Koltcenteret og ved rundkørsel: Her vil Fællesrådet have mere sikre krydsningsmuligheder over Kolt Østervej, fordi mange går over vejen – ikke mindst skolebørn. Ønskerne er nu i databasen over projekter i Mobilitetsafdelingen, og vi kan forvente bedre belysning og bedre støttepunkter på vejen i løbet af 2-3 år.

Kolt Østervej/Kolt Kirkevej: Her peger Fællesrådet på, at det midlertidige signalanlæg virkede rigtig godt i et kryds, hvor oversigtsforholdene er dårlige. Et signalanlæg får vi ikke, men Mobilitetsafdelingen vil se på andre og bedre måder at øge trafiksikkerheden på.

Kolt Kirkevej. Her er der både trappen til stien og ved 1. sidevej efter Hovedvejen er også en lille sti. Det skal blive tydeligere belyst og mere sikkert at løbe over Kolt Kirkevej. Ønskerne er nu i Mobilitetsafdelingens database og vil blive realiseret i løbet af 2-3 år.

Lemming: Her har Fællesrådet (efter ønske fra Lemming folket) arbejdet for, at der kom skiltning med lastbilsforbud ved Ormslevvej. Dette vil Mobilitetsafdelingen drøfte med Østjyllands Politi. Kommer forbuddet, vil det betyde at en del af lastbilstrafikken gennem Lemming vil finde andre veje.

Sti over Genvejen til Lemming: Dette projekt indgår i stiforbindelsen fra Hasselager via Lemming til Viby i Cykelhandlingsplanen fra 2017. Der er endnu ikke sat penge af til projektet, men det kan måske komme med i næste pulje og derfor realiseres efter 2023. Så dette ønske arbejder Fællesrådet kraftigt videre med.