Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Kvæg på græs i vildskoven

Kvæg på græs 10. juni 2021
Kvæget var trods køretur nysgerrige og glade for at komme på græs

Torsdag 10. juni 2021 kom fire styk kvæg på græs i Hasselager Vildskovs skovbryn. Aarhus Kommune har indhegnet (med lavt hegn) et større areal, som kvæget kan gå på.

Når kvæget spiser græsset giver det plads og luft til flere forskellige slags blomster og urter og dermed en bedre mangfoldighed i naturen.

Kvæget består af en blanding af kødkvæg (Dansk blåkvæg) og Jersey

Det er en lokal landmand, som ejer kvæget og nogle frivillige holder opsyn. Der er endnu ikke dannet et kogræsserlaug. Er du interesseret i at være med i et kogræsserlaug, så kan du kontakte Fællesrådet, som formidler kontakt. Skriv til formand@kolthasselager.dk

Man kan godt besøge dyrene i indhegningen, men vær varsom. Det er også store dyr, og de er nysgerrige. Husk at holde hunde i snor og tag ikke hunde med ind i indhegningerne.

Kogræsserlaug – flere er interesserede