Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Kogræsserlaug: Flere er interesserede

Interessen for noget helt nyt i Kolt-Hasselager er begyndt at vise sig. Flere har allerede henvendt sig for at komme med på listen af folk, der gerne vil være med i et kogræsserlaug ved den kommende skov i byen.

Det drejer sig om skoven, som kommunen rejser for enden af Kildeagervej/Kildeagervænget. Kommunen går i gang med at rejse skoven i april 2020.

Aarhus kommune er klar til at indhegne et område ved den ny skov sådan, at man der kan sikre biodiversitet ved at have kvæg gående. Og her vil kommunen gerne stille naturarealer til rådighed for et  kogræsserlaug (eller geder/får).

Tid: Kogræsserlauget har god tid til at komme i gang, for målet er først at der skal gå kvæg fra maj 2021. 

Ideen med at have et kogræsserlaug ved den ny skov er at kvæget græsser de lysåbne arealer til gavn for blomster, insekter m.v.  og til gavn for noget lækkert kød 🙂 Og selvom kvæg også udleder CO2, så er det sådan, at de sikrer så meget mangfoldighed i naturen (biodiversitet), at det opvejes. Det er ikke lagt fast, hvor mange stykker kvæg, der kan gå ved den ny skov – men i hvert fald fire styk. 

Lidt praktisk om kogræsserlaug: 

Et kogræsserlaug er en forening, som i fællesskab ejer fx fire stykker kvæg. Typisk vil man dele et stk kvæg op i ottendedele. (ellers er der lige i overkanten af kød til en person). Hvis et areal er egnet til fx fire stykker kvæg, så skal der helst være 32 personer i kogræsserlauget. Et laug skal stå for indkøb af dyr, slagtning (ved slagter), tilsyn med dyrene, pasning af hegn – herunder at slå under tråd. 

Vil du være med?

Der er stadig plads til flere i et kommende kogræsserlaug. Kom med på listen ved at skrive til formand@kolthasselager.dk

 Link til veletablerede kogræsserforeninger til inspiration:

http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=3640

http://kastedmose.dk/

Se også: http://kolthasselager.dk/?p=828