Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Potentiel byudvikling syd for Genvejen

24. november 2021: Aarhus Kommune ønsker at lave byudvikling i området syd for Genvejen og vest for Lemmingvej.

Det kræver en ændring af kommuneplan-rammerne for området. Ideen er, at det kommunalt ejede areal på ca. 12,3 hektar som ligger i kanten af den eksisterende bebyggelse og grænser ud mod den nye Hasselager Vildskov, skal blive til boliger og en daginstitution.

Debatoplæg vedr område syd for Genvejen
Det indrammede område viser det område, som kommunen ejer

En del af området er allerede udlagt til boliger og noget er udlagt til bynært landskab. Kommunen foreslår at en del af det område, der er udlagt til boligområde ændres til bynært landskab, mens en del af det, der er udlagt til bynært landskab bliver til boligområde. Du kan her se hvad

Det blå er den afstandszone der skal være til en vandboring (300 meter). Det gule areal foreslår kommunen overført til boligområde. Det er i dag udlagt til bynært landskab. Det grønne er ormåder, der er idag er udlagt til boliger og som kommunen foreslår bliver til bynært landskabsområde.

Kommunen foreslår også, at kommuneplanens nye boligramme gør det muligt at der i området kommer traditionelle parcelhusgrunde på min. 700 m² , kompaktgrunde på 400-500 m² (hvor man må bygge max 2 etager. Det mener kommunen vil begrænse området, der bliver til boliger og det gør det muligt at lave forskellige typer af boliger.

Kommunen vil gerne høre din mening om

  • Hvad mener du om, at rammerne bliver justeret?
  • Hvad mener du om muligheden for at bygge boliger i området i form af åben/lave boliger og kompaktgrunde hvor der max må bygges i to etager
  • Hvad mener du om muligheden for en daginstitution
  • Er der stiforbindelser i området, som skal videreføres

Fristen for at afgive høringssvar var 13. december 2021. Du kan her se Kolt-Hasselager Fællesråds høringssvar

Se hele debatoplægget her

Se også

Måske daginstitution og boliger vest for Lemmingvej