Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyt projekt kan skabe grøn byudvikling i Kolt-Hasselager. Opdateret med info om borgermøde

En ny bydel med navnet Birkefaldet kan måske blive et første bud på fremtidens grønne byudvikling i et lokalt bysamfund i Aarhus, siger projektejerne. Her ses visualisering af området udarbejdet af TMP-arkitektur

Nord for Fuglekærvej på et areal, der i dag ikke er tilgængeligt, er der store planer for et projekt med både leje, eje- og andelsboliger, senior- og generations-bofællesskaber, ”tiny houses”, parcelhusgrunde og fælleshuse omgivet af grønne arealer, regnvandssø, hundeskov, rekreative områder og aktivitetsområder. Kan projektet godkendes af Aarhus Kommune, vil Kolt-Hasselager få en helt ny bydel, der samtidig kan vise vejen for fremtidens grønne byudvikling i lokale bysamfund. Det mener den almene boligorganisation ALBOA og bygherren Fabulas, som står bag projektet. Projektet kræver, at arealet, som p.t. endnu ikke er udpeget som arealudviklingsområde kommer med i den kommende kommuneplan. Og det er op til Aarhus Byråd. Projektnavnet er Birkefaldet

”Vi har i fællesrådet været i dialog med Fabulas om projektet og ser positivt på det. Vi har forstået, at der både vil være mulighed for bofællesskaber, at leje eller eje, få sig et tiny house eller et parcelhus eller en lejlighed. Der bliver bygget, så man fremmer fællesskaber og hyggelige fælleshuse. Set herfra er der dermed tale om en ny bydel med boliger af alle de slags, som bliver efterspurgt af både yngre og ældre, og samtidig er der tænkt bæredygtigt i alle byggematerialer og i fællesskaber. Det ved vi er væsentlige ønsker her i Kolt-Hasselager,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd og fortsætter:

”Samtidig liger det i et område, som størstedelen af befolkningen ikke i dag har adgang til, og hvor der kan komme rekreative arealer, skov og sø oveni. Det ser ud til at være et visionært projekt. Selvfølgelig har vi også nogle opmærksomhedspunkter som afvikling af trafik til området og plads i daginstitutioner og skole,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Borgermøde 26. januar 2022 kl. 19

For at alle kan danne sig et indtryk af projektet inviteres til borgermøde for alle interesserede. På borgermødet vil Fabulas, ALBOA og TMP Arkitektur gennemgå projektet. Tidspunktet er 26. januar kl. 19 på Aarhus Hostel. Gældende coronaregler vil blive overholdt.

TIlmelding til borgermøde: https://doodle.com/poll/iq9khq457khg3v9z?utm_source=poll&utm_medium=link

Der er plads til MAX 60.

Mødet bliver også streamet via dette link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2NDU3NmItNGJlNi00OThiLWFiMTctNTEwNDVjYTIxNTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2509c0c-95ca-463c-bb42-5656e0f17ae4%22%2c%22Oid%22%3a%225d733551-55f0-4e60-a182-324d388a3429%22%7d

Hvert område får sit særlige islæt og har hver sit fælleshus. Og hvert område er omkranset af parcelhusgrunde. VIsualisering: TMP-arkitektur

Ifølge projektbeskrivelsen vil der være fokus på miljø- og klimavenlige materialer i byggeriet som sikrer længere holdbarhed, lav CO2 udledning og sundt indeklima. Samtidig vil de grønne arealer i området blive tænkt ud fra, at man både kan bruge dem til fællesskab og aktivitet ligesom biodiversitet og mangfoldighed i naturen og flere forskellige typer boliger i området.

Se mere om Birkefaldet i Kolt-Hasselager på Fabulas hjemmeside

Hvis projektet bliver godkendt vil der blive lavet regnvandssø, rejst skov, lavet hundeskov og rekreative arealer og aktivitetsområder i det grønne, der vil blive lavet træningspladser og dermed også skabt nye muligheder for aktivitet både individuelt og i foreningsregi.

Du kan her læse pressemeddelelse om projektet udsendt af Fabulas

Se høringssvar til høring af “Arealer til alle boligtyper” indsendt af Alboa og Fabulas og omtalt i pressemeddelelsen