Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Bygmagrund: Lokalplan er vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget i Aarhus Kommune har vedtaget lokalplan nr 1148. Det er en lokalplan for boliger på Hasselager Stationsvej 16-18 – også kendt som Bygmagrunden.

Ifølge lokalplanen vil boligerne blive tæt-lave – herunder dobbelthuse og lave etageboliger.

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra den private ejer af området. Lokalplanen siger, at den nye bebyggelse skal integreres harmonisk med Hasselager Stationsgades eksisterende villaer, ligesom der skal laves opholdsarealer og beplantning på mindst 50 procent af boligbebyggelsens brutteetage-areal. Fælles opholdsarealer, private haver, terrasser og altaner indgår i den samlede beregning af opholdsarealer.

Se tidligere artikel om emnet