Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Nu afmærkning på Svanlevvej

Der er godt nyt om Svanlevvej. Fællesrådet har flere gange drøftet Svanlevvej med Aarhus Kommune ligesom vi har modtaget mange henvendelser om vejen. Og nu vil der blive etableret en midterafmærkning fra Torshøj i vest til Buggegårdsvej i øst.

Vejanlæg ved Aarhus Kommune har nemlig modtaget de mange henvendelser omkring manglende afstribning på Svanlevvej, hvor flere har fortalt, at det i den mørke tid af året er svært at vurdere vejens bredde, Og samtidig oplyser mange, at der kører en del tung trafik på vejen.

Vejen er udenfor byzonen og derfor er der ikke p.t. planer om gadebelysning langs Svanlevvej. Derfor foreslår Vejanlæg, at der i stedet bliver lavet kørebaneafmærkning i form af spærrelinjer, varslingslinjer og vognbanelinjer.

Projektet er her i marts 2022 på vej til godkendelse hos færdsels- og vejmyndighederne, hvilket burde være en formsag. Derefter forventer Aarhus Kommune, at det bliver udført snarligt – det vil sige inden efteråret og vinteren igen forhindrer, at der bliver lavet stribearbejde.