Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Vi er blevet mange flere

Antallet af småbørnsfamilier stiger kraftigt, mens antallet af ældre eksploderer. Det er blot nogle af de informationer, der kan trækkes ud af en ny sogneanalyse, som er lavet om Kolt-Hasselager og bestilt af Kolt Menighedsråd. Fællesrådet fik på sin generalforsamling 23. marts 2022 mulighed for at præsentere sogneanalysen. Den giver nemlig et unikt indtryk af, hvem vi er, og hvordan vores lokalsamfund har udviklet sig. Derfor bød generalforsmalingen på et oplæg af Sille Fusager fra analyseafdelingen i Kirkefondet, der har udført analysen. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik

Befolkningen eksploderet

Den 1. januar 2022 var der 7527 personer registereret i Kolt Sogn, som svarer til Kolt-Hasselager og omegn. I 2000 boede der 5280 personer i sognet. Det er en fremgang på 41 procent, hvilket er ret markant. Når man ser på, hvordan den lokale befolkning matcher landsgennemsnittet, så er der i Kolt-Hasselager mange børn, færre unge voksne (20-29-årige), flere voksne (30-49-år) og færre ældre (65-75 år) end på landsplan. Børnegruppen udgør 25 % af sognets befolkning, de unge voksne 9 %, de voksne 29 %, de midaldrende 21 % og endelig udgør ældregruppen 16 % af sognets befolkning. Dermed er befolkningen i Kolt-Hasselager anderledes sammensat end landsgennemsnittet.  

Befolkningens sammensætning kan også have noget med boligsammensætningen at gøre. Der mangler netop ældre-venlige boliger i området, og det er ifølge sogneanalysen en oplagt forklaring på, at ældre udgør en mindre del af befolkningen i Kolt-Hasselager end på landsplan – til trods for en stor stigning i antallet af ældre.

Befolkningens sammensætning flytter sig

Men befolkningens sammensætning har også udvilket sig markant fra 2000-2021. Der er sket en stigning på 21 procent blandt børn og unge (0-19 år) som især skyldes en markant fremgang af 0-4-årige. Der er sket en 15 procent stigning i voksne (30-49 år) Der er 79 procent flere midaldrende (50-64-årige) og kommet 185 procent flere ældre (65-75-årige). Alligevel udgør de ældre en mindre del af befolkningen i Kolt-Hasselager end på landsplan.

Overordnet har perioden fra 2000-2021 budt på en stor vækst i indbyggertallet, som især dækker over fremgang i antallet af 0-4-årige, 25-39-årige og 45-49-årige samt en markant fremgang i antallet af midaldrende og ældre.

”Dermed er der lige nu et stort grundlag for at lave småbørnsaktitiviteter, men de små børn bliver også større i løbet af de kommende år, så man skal huske at tilrette tilbuddene til dem. Samtidig har vi en stor fremgang i de 25-39-årige, altså de små børns forældre. Så der er basis for børnefamilie-aktiviteter,” siger Karen Balling Radmer og fortsætter:

”Og så er der sket en markant stigning i antallet af midaldrende og ældre, og det er måske både flere brugere af tilbud og også stærke ressourcer, nogle der kan gøre en forskel for vores fællesskaber og måske også det omsorgsarbejde, der skal ske, for de flere ældre over 75 år, som vi har fået.”

Det er i det hele taget interessant at se på, hvordan befolkningen bevæger sig – altså hvor mange flytter til og fra området i løbet af et år. Sogneanalysen viser, at der kommer små tusind nye borgere til området hvert år! Det svarer til 13 procent af befolkningen eller en flyttehyppighed på 12 procent.

Bliv mere synlig

”Dermed er vi  nødt til at skabe en langt højere synlighed om os selv. Vi skal både i vores foreninger, butikker, virksomheder, skole, bibliotek, daginstitutioner, kirke og fællesråd huske at der hvert år er cirka 1000 nye, som ikke ved, hvad vi har traditioner, hvad vi plejer at gøre, hvilke tilbud vi har, hvor de gode legepladser er, osv. osv,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

På generalforsamlingen kom Sille Fusager fra Kirkefondet da også med eksempler på, hvordan andre lokalsamfund sørger for at byde mange nye velkommmen. Det kan for eksempel være med velkomstarrangementer et par gange om året og ved at lokale foreninger løbende gentænker tilbud, fordi befolkningen forandrer sig.

Samtidig er det interessant at se på, hvilke medier, der er oplagt at bruge til synligheden. Og for at gøre det klogt, giver det mening at dykke ned i, hvor dem der bor her, arbejder. Kører de for eksempel ind og ud af byen hver dag? Og det gør rigtig mange. 84 procent af indbyggerne pendler ud af Kolt-Hasselager hver dag. Der er også mange som kører til området, fordi der er mange arbejdspladser her. Og både ind- og udpendling er stigende.

”Det tyder på, at vi har travle indbyggere, som kører et stykke på arbejde. De har behov for gode tilbud, som giver pusterum i hverdagen, som gør det nemt at håndtere både hentning af børn, aftensmad og fællesskaber. Vi har allerede nogle fantastiske foreninger, de skaber mange af vores fællesskaber. Og det kan være, at vi fremover med fordel kan tænke mere på tværs af alder og på tværs af vores foreninger, kirke og institutioner for at skabe gode fællesskaber,” siger Karen Balling Radmer.

Samtidig betyder pendlingen, at det er oplagt at reklamere udendørs for gode tilbud, fordi mange kører forbi på vej til og fra arbejde, ligesom sociale medier er flittigt brugt i befolkningen. På generalforsamlingen i fællesrådet var der også opbakning til at lave et fælles blad, som husstandsomdeles – et arbejde, som fællesrådet har tilbudt at sætte i gang.

Tips til Kolt-Hasselager

På generalforsamlingen for Kolt-Hasselager Fællesråd kom Sille Fusager med en række opsummerende tips til repræsentanterne for foreningsliv, kirke, skole, virksomheder og andre, der deltog:

  • Husk at befolkningen ikke er konstant. Tilbud skal være i bevægelse og forandring, så de matcher befolkningen
  • Vær synlig og byd velkommen. Tænk visuelt i at formidle gode tilbud – husk at mange af de nytilflyttede ikke kender dem
  • Lav samarbejde mellem lokale foreninger, skole, kirke, forretninger og institutioner. Brug hinanden til glæde for lokalsamfundet.

Se uddrag af sogneanalysen