Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

2/5 kom og vær med til at skabe Store Fællesskabsdag

Du og din forening/virksomhed/Institution inviteres til møde om Store fællesskabsdag

Synes du også, at vi har brug for en dag i fællesskabets tegn? Hvor vi kan blive klogere på, hvad der findes afforeninger og institutioner, skabe nye netværk og pleje eksisterende? Hvor vi sammen skaber glæde og har det sjovt – og hvem ved, finder ud af hvor meget man egentlig kan opleve her i Kolt-Hasselager, Bering, Lemming og omegn.

Det synes vi! Og vi vil mægtig gerne have så mange med til at skabe dagen som muligt. Derfor inviteres du til et kort møde om at skabe fællesskabsdagen som skal foregå lørdag 10. september.

Hvornår?
Kom til møde mandag 2. maj kl. 18.30-19.30 på Bavnehøj Skole. Her drøfter vi hvordan vi sammen kan lave fællesskabsdagen. Du dukker bare op og prioritér det gerne. Alle er vigtige aktører.  

Hvad er fællesskabsdagen
Vi forestiller os en dag med boder og stande, scene og musik. Måske er der skoleklasser der gerne vil tjene penge på en kagebod, måske er der børn fra en institution, der giver et nummer på scenen, måske har vores unge mennesker et godt indslag eller det viser sig, at vi har en musikgruppe her i området. Måske er du mere til at inspirere os andre med et genbrugs-modeshow, fortælle om vores lokale historie, eller på en stand vise, hvad man kan gå til i din forening –  eller noget helt syvende. Det vigtige er, at vi styrker vores fællesskab og har en sjov dag. Fællesskabsdagen er for alle aldre!

Fællesskabsdagen blev afholdt første gang i 2018 med Bavnehøj Skole som primus motor. Corona betød at den ikke er afholdt siden. Nu vil vi mægtig gerne genoplive dagen som en tilbagevendende tradition for hele vores område. En dag der er samlingspunkt for foreninger, erhvervsliv, skole, dagtilbud, klub, sfo og kirke – og for alle.

Med venlige hilsner
Styregruppen for Fællesskabsdagen – som består af repræsentanter for KHIF, Skolen, Daginstitutionerne, Klubben, SFO og Kolt-Hasselager Fællesråd