Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Søg om blomsterfrø senest 1. september 2024

Frem til 1. september kan man søge frøpuljen i Aarhus Kommune. For eksempel kan man lokalt søge om frø til at omlægge offentligt tilgængelige arealer. I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:

Ansøgningsfristen til blomsterfrøpuljen er d. 1. september 2024.

Via ovenstående link til hjemmesiden finder du også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, som er hos ansøger.

Har du spørgsmål til frøpuljen er du velkommen til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

Smag på Aarhus

Via kommunens indsats Smag på Aarhus har du/I mulighed for at få støtte til grønne projekter, hvor mennesker og/eller fugle og insekter kan smage på jeres lokalområde. Det kan være frugttræer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bærbuske eller et stort fælles rabarberbed. Det kan både være i samspil med etableringen af en blomstereng eller selvstændige projekter. I forhold til Smag på Aarhus er der ingen ansøgningsfrist – kommunen behandler løbende.

Læs mere her: Støtte til vilde og spiselige projekter – Smag på Aarhus (smagpaaaarhus.dk)

Spørgsmål til Smag på Aarhus rettes til smag@aarhus.dk