Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Høringssvar på forundersøgelse Elmetoften/Hovedvejen

Opdatering 20/11 2019: Der er nu en skitseplan for Rema1000 på trapperne. Det drejer sig om en butik på 1200 m2 og med p-plads mod syd samt butikker og boliger ud mod Hovedvejen – i alt 2 etager. Et forslag der handler om dette forventes at blive offentliggjort i starten af 2020, og her bliver der samtidig mulighed for at kommentere og komme med bemærkninger til forslaget.

 

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en ny lokalplan for området ved Hovedvejen/Elmetoften i Hasselager. Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for, at området kan bruges til bydelscenter med en dagligvarebutik. Bebyggelsen skal være i 2-3 etager. Området har i alt en størrelse på 5000 m2 og rummer lige nu både frisør/skønhedsklinik og Café Road House, mens den sydlige deler ubebygget. Ideen er at det eksisterende bliver revet ned for at bygge nyt. Der vil være en stueetage mod syd og mod Elmetoften med en dagligvarebutik på 1200m2. Mod nord og Hovedvejen vil være en 1. sal med erhverv (det der allerede er der i dag) og en 2. sal med boliger og/eller erhverv. Den sydlige del af grunden uden bygninger skal bruges til parkering.

Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. Fællesrådets svar:
Den kommende bebyggelse ligger umiddelbart op til en villavej. Der skal være særlig opmærksomhed på støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer til den kommende dagligvarebutik samt støj fra kølemaskiner/frostvarelager.
Der skal tages særligt højde for øget trafik. Der bør være tydeligt markerede svingbaner og eventuel regulering af trafikken Hovedvejen/Elmetoften. Konsekvensen af, at der ikke er en regulering af trafikken vil helt naturligt være, at man for at komme fra stedet og parkeringen vil køre ad Elmetoften via Poppeltoften og ad Hasselager Stationsvej for at komme ud til lysregulering. Dette gør, at fællesrådet er bekymret for en markant øget trafik på villavejene i området