Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Høringssvar på evt. lokalplan Torshøjvej/E45/Aarhus Syd motorvej

Fællesrådet har netop afleveret svar på, hvad vi mener, der skal tages særligt hensyn til, hvis Aarhus Kommune laver et forslag til en lokalplan for området ved Torshøjvej 59 mellem E45 og Aarhus Syd Motorvejen. Det har en størrelse på 18 hektar. Området rummer Hørkram Foodservice, der overvejer en udvidelse af Hørkram Foodservice på nabomatriklen og at ændre tilkørselsforholdene. Vejdirektoratet har principgodkendt den ændrede adgangsvej, som man gerne vil lave i forbindelse med rampeanlægget til E45. Fokuspunkter i planlægningen vil være adgangsforhold til virksomheden og til naboer, støjforhold til naboer, regnvandshåndtering og højspændingsledning på tværs af arealet. Fællesrådet skal oplyse om de forhold, vi mener, der særligt skal tages hensyn til. I kan her se vores svar: Fællesrådet har ikke bemærkninger til evt. udarbejdelse af lokalplan. Men generelt har vi en bemærkning om, at lys på Hørkram er stærkt generende for det omkringliggende samfund og ikke mindst for den beboelse, der har direkte udsigt til området – dette gælder særligt Bering og Sønderholmvej m.v.
Såfremt der skal lignende lys på eventuelle nye bygninger, skal det være projektørlys ind mod bygningen.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at det kommende cykelsti-system skal krydse indkørsel til Hørkram og det skal derfor sikres med trafiklys. Cykelstisystemet er i forbindelse med Bering-Beder-vejen