Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Planer om boliger i stedet for erhverv (Bygmagrunden)

Opdatering 1. december 2019: 

Fællesrådet har spurgt til status på planer om boliger på den gamle Bygmagrund.

Vær opmærksom på, at vi er i den tidlige fase – hvor bygherre er ved at undersøge og afklare. Udgangspunktet for bygherre er en ansøgning på max 3 etager og inden for en samlet højde på 8,5 meter. DUAS Bolig har en lokalplankonsulent som lige nu er ved at lave en redegørelse for området. Den forventer kommunen at modtage i løbet af december.

Den 20. august 2019 var der orienteringsmøde om planer om et eventuelt nyt boligområde på Hasselager Stationsvej 16 (Bygma-grunden). Mødeinvitation – O-møde Hasselager

Efter mødet har Fællesrådet afgivet input til planerne.