Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Høring om solcelleanlæg syd for Kolt

Lige nu er der høring på solcelleanlæg mellem Hørning, Kolt og Tranbjerg i ådalslandskabet omkring Aarhus Å. Det drejer sig i alt om 50 hektar til et solcelleanlæg med en maks-højde på 3 meter over terræn. Solpanelerne bliver sat på faste stativer og rækkerne vil stå i øst-vestgående retning.

På billedet kan du se før og nu – set fra Hovvejen syd for Kolt. Der er høringsfrist 11. december 2019. Man kan afgive høringssvar her

Fællesrådet har afgivet følgende høringssvar for både ovenstående område og et mindre område: 

Fællesrådet for Kolt-Hasselager er enige i, at byens tage og facader samt tagflader bør bruges til solenergi og opfordrer Aarhus Kommune til at tage aktivt del i at få fjernet lovgivning og praksis som betyder, at en kommune ikke kan placere solceller på egne bygninger uden at skulle betale afgifter og moms til staten. Konsekvensen af den nuværende lovgivning medfører, at kommunen ikke sætter solceller på egne bygninger i det omfang, det ellers var muligt. Prisen betaler vi ved at skulle udlægge store arealer til solceller. Samtidig opfordrer fællesrådet til at det især er ovennævnte løsning, der anvendes.

Fællesrådet er enige i, at det er nødvendigt at overgå til miljø- og klimavenlig energi.

Når det er sagt, så noterer fællesrådet sig, at der arbejdes med at placere 50 hektar solceller i op til tre meters højde syd for Kolt ved Hovvejen. Her vil vi gøre opmærksom på, at det er særligt vigtigt, at området ikke bliver skæmmet i sit landskabsmæssige udtryk. Ud fra skitsen finder fællesrådet, at solcellerne i voldsom grad påvirker de nærmeste 30-40 naboer samt alle andre, da det vil skæmme landskabet. Vi henstiller derfor til, at der bliver garanteret levende hegn, der kan skærme for solcellerne (til trods for at dette evt. kræver beskæring). Og hvis vi hæver os i et lidt større perspektiv, så finder vi, at Kolt Hasselager og ikke mindst området langs Hovvejen i høj grad betaler en stor pris for den generelle udvikling. Det er her i Kolt-Hasselager området, at småbyerne bliver afskåret fra sammenhæng med Kolt-Hasselager, det er her Genvejen, Torshøjvejen og Bering-Beder vejen skærer igennem lige som Skanderborgvej. Alle med tiltagende trafik. Der er ikke mange frie områder tilbage i lokalområdet, der i høj grad savner en samlet udviklingsplan, som tilgodeser, at der her har været by siden 1200 tallet, og vi ønsker en udvikling, som både fastholder småbyernes udtryk og indbyrdes sammenhæng.

Fællesrådet ønsker at blive inddraget i det videre arbejde såfremt dette område til solceller bliver udmøntet, ligesom det forventes, at solcelleanlægget bliver anlagt så det skæmmer mindst muligt, og at der vil være en tæt dialog med de nærmeste naboer.

Se relevante dokumenter:

Miljørapport_Miljøvurdering af Temaplan for VE-anlæg_0

Temaplan om VE-anlæg_FORSLAG_1

Visualiseringer af Solenergianlæg