Kolt-Hasselager

Kolt-Hasselager Fællesråd

Nyheder og informationer fra Kolt-Hasselager Fællesråd

Ny skov: Invitation til markvandring og borgermøde

Aarhus Kommune indbyder til markvandring og borgermøde omkring udviklingen af et nyt skov- og naturområde i Hasselager. Arealet er på 10 hektar og ligger nord for Hasselager op mod Genvejen. Skovarealet vil udgøre lidt over 5 hektar og resten af arealet bliver et åbent område med natur, vådområde og stisystemer.

Udviklingen af skovområdet sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation og virksomheden Holmris B8.

Fællesrådet deler hermed invitationen til markvandring og borgermøde.

Invitation ved Hasselager (1) (1

Tidspunkter:

Markvandring foregår 14. januar kl. 15-16. Mødested: Ved regnvandsbassinet nær krydset Kildeagervænget og Kolt Østerparken. Du skal tilmelde dig til Ditte Grøngaard, Aarhus Kommune på andig@aarhus.dk

Borgermøde foregår 21. januar kl. 16.30-18 og foregår på Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196 i Hasselager. Du skal tilmelde dig til Ditte Grøngaard, Aarhus Kommune på andig@aarhus.dk
Frist for tilmelding er 16. januar 2020.

Læs mere om skovarealet